Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 22:34 09/03/2015  

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG Chào mừng 8-3 và 26-3

- Thực hiện kế hoạch năm học  2014- 2015 của trường THCS Phú Lương. Nay bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thao giảng trong năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

1.Mục đích và yêu cầu:

- Tạo điều kiện để GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi  kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; rèn luyện thêm kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Việc đánh giá tiết dạy phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên GV học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

- Các thành viên trong cùng bộ môn giảng dạy tham gia dự giờ đầy đủ.

2.Kế hoạch thưc hiện:

a.Thời gian:

Đợt 1: Từ ngày 27/02/20115 đến ngày  06/03 /2015.

Đợt 2: Từ 12/3/2015 đến 19/3/2015.

b.Nội dung:

- Các TTCM họp tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất rồi đưa ra kế họach cụ thể cho từng GV dạy.

- Các tiết thao giảng sẽ thực hiện vào các ngày trong tuần theo thời khóa biểu.

- Mỗi tổ chuyên môn dạy 3 GV, GV dạy nộp giáo án cho TTCM trước 2 ngày.

- Mỗi tổ chuyên môn đăng ký trực tiếp bộ phận thiết bị trước 1 ngày để sắp xếp.

- TTCM cập nhật lịch dạy vào tập tin của tổ để nhà trường tiện theo dõi. Lịch dạy TTCM cập nhật vào sáng thứ 2 đầu mỗi tuần.

- Mỗi GV dạy 1 tiết ( chia 2GV  đợt  1 và 1 GV đợt 2).

- Sau buổi thao giảng cần rút kinh nghiệm tiết dạy, GV dự giờ đánh giá tiết dạy.

- Điểm giờ dạy là điểm TB cộng của tất cả GV có mặt. Sau buổi thao giảng tổ trưởng có đầy đủ hồ sơ của GV dạy ( giáo án, phiếu đánh giá, danh sách GV tham dự thao giảng của tổ và của từng thành viên đã đầy đủ chữ ký).

- Hồ sơ thao giảng lưu thành tập do TTCM và CM quản lý.

- Cuối mỗi tuần thao giảng tổ trưởng báo cáo kết quả cho HT.

* Trên đây là kế hoạch thao giảng của trường THCS Phú Lương. Kính mong quý thầy, cô thực hiện nghiêm túc. Nếu tổ nào có sự thay đổi phải báo với BGH nhà trường.

* Ý KIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:  Nếu TTCM cần góp ý nội dung nào thì có ý kiến để nhà trường bổ sung để có kế hoạch hoàn chỉnh hơn

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- TTCM( để thực hiện).

                                                                Hiệu Trưởng

                                                                                             

                                                               Dương Đức Thoan

Số lượt xem : 693

Các tin khác