Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Văn bản dành cho giáo viên

Văn bản dành cho giáo viên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
hông tư số Số: 28/2009/TT-BGDĐT Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư số Số: 28/2009/TT-BGDĐT Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC - Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC - Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT về việc Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Giáo dục

Các văn bản giáo viên cần biết Cập nhật lúc : 08:14 24/12/2013     Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT về việc Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Giáo dục