Dạy tức là học hai lần''

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Y tế học đường

Y tế học đường

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tuyên truyên bệnh cảm cúm

UBND HUYỆN PHÚ VANG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                             Phú Lương, ngày 11 tháng 11 năm 2019                              BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH CẢM CÚM     Kính...

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH WHITMORE

TUYÊN TRUYỀN BỆNH WHITMORE Nội dung : Bệnh Whitmore là gì? Triệu chứng bệnh Whitmore Nguyên nhân Bệnh Whitmore có nguy hiểm không? Điều trị & phòng tránh Bệnh Whitmore (hay còn được gọi là bệnh do vi khuẩn ăn thịt người) đây thực chất là một...

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BỆNH WHITMORE

    UBND HUYỆN PHÚ VANG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                             Phú Lương, ngày 16  tháng 10 năm 2019 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN BỆNH WHITMORE Thực hiện...

TUYÊN TRUYỀN DỊCH BỆNH THỦY ĐẬU

UBND HUYỆN PHÚ VANG TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRÁNH BỆNH THỦY ĐẬU           1.  Khái niệm: Bệnh thủy đậu hay có tên khác là bệnh bỏng rạ gây ra do virus có tên Varicella Zoster. Là bệnh truyền nhiễm cấp...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CSSKBĐ

UBND HUYỆN PHÚ VANG TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :  29/KH-YT Phú Lương, ngày  28   tháng 8    năm 2019   KẾ HOẠCH Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe...

BÀI TUYỀN TRUYỀN DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG                          Độc Lập – Tự do- Hạnh phúc   BÀI  TUYÊN TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Hiện nay bệnh sốt xuất huyết đã và đang xuất hiện trên khắp cả...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÚ LƯƠNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số: 26 /KH-YTHĐ                                                       Phú Lương,  ngày 25  tháng 8  năm 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ...