Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:16 04/11/2019  

Tuần 45 năm 2019
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(04/11/2019)

Chào cờ

Dạy học theo TKB

Dạy học theo TKB

Thứ Ba
(05/11/2019)

Dạy học theo TKB

Dự giờ : Sinh, Lý

Dự giờ :AV; Sử

Thứ Tư
(06/11/2019)

Dạy học theo TKB

Dạy học theo TKB

Thứ Năm
(07/11/2019)

Dạy học theo TKB

Dạy học theo TKB

Thứ Sáu
(08/11/2019)

Dạy học theo TKB

Dự giờ : AV

Dạy học theo TKB

Dự giờ : Hóa;  Toán

Thứ Bảy
(09/11/2019)

Thao giảng tổ tự nhiên

Chủ Nhật
(10/11/2019)