Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Phó Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Hồ Hiệp Đức
Chức vụ:  Phó Hiệu Trưởng
Email:  hiepduc1975@gmail.com
Điện thoại: 0906452797
Địa chỉ:  Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Công tác chuyên môn, hoạt động ngoài giờ, nghề phổ thông.

Số lượt xem : 476